Privatlivspolitik – ‘I børnehøjde’

1 – Baggrund

 • Målsætningen med denne privatlivspolitik er at du har tillid til at jeg behandler dine personoplysninger på en sikker måde.
 • Personoplysninger der gives til ’Fotograf Michael Løgtholt’ i forbindelse med bestilling behandles i overensstemmelse med persondataforordningen af 25. maj 2018.

2 – Personoplysninger

 • I forbindelse med gennemførelse af din bestilling indhenter vi følgende oplysninger
  • Navn
  • Adresse, postnr/by
  • Mailadresse
  • Evt. mobilnummer
  • Evt. barnets navn
  • Evt. gruppebetegnelse (stuenavn eller lignende) i institutionen

3 – Dataansvarlig

 • Fotograf Michael Løgtholt er dataansvarlig i forhold til behandling af de oplysninger der afgives i forbindelse med bestilling
 • Kontakt:
  • Fotograf Michael Løgtholt – CVR-nummer: 37078255
  • Postadresse: Porsborgvej 70, 9530 Støvring
  • Mailadresse: foto@loegtholt.eu

4 – Formål med behandling og retsgrundlag

 • Personoplysningerne behandles for at kunne fotografere og fremsende dig bestillinger samt administrere kundeforholdet herunder leve op til gældende lovgivning i forhold til fx fakturaoplysninger, opbevaring af bogføringsmaterialer mv.
 • Grundlaget herfor findes i forordningens kapitel 6 om opfyldelse af en kontrakt og retlig forpligtelse

5 – Tilbagetrækning af samtykke

 • Et givet samtykke kan trækkes tilbage på ethvert tidspunkt, se dog afsnit 8 om tidsperioder.

6 – Modtagere af personoplysninger

 • I forbindelse med evt. levering af produkter kan trykkerier og transportfirmaer modtage dine kontaktoplysninger

7 – Opbevaring af personoplysninger

 • Personoplysninger og billeder gemmes udover på lokal arbejdsstation og backups på tjenesten www.dropbox.com
 • Gallerier til gennemsyn præsenteres via tjenesten www.shootproof.com og www.photo-portal.shop

8 – Tidsperiode for opbevaring af oplysninger

 • Kundebilleder samt oplysninger der kan forbinde billeder og kunde slettes som udgangspunkt ikke, således at du har mulighed for at lave efterbestillinger.
 • Oplysninger der er nødvendige for at overholde gældende lovgivning fx bogføringslov skal opbevares i minimum 5 år og kan i den periode ikke begæres slettet

9 – Pligt til at afgive persondataoplysninger

 • Du er pligtig til at give de beskrevne oplysninger i afsnit 2 for at jeg kan registrere dig som kunde og behandle din ordre jf. afsnit 4. Har jeg ikke de angivne oplysninger kan kundeforholdet/ordren ikke gennemføres.

10 – Dine rettigheder

 • Som kunde hos Fotograf Michael Løgtholt har du ifølge Persondatalovgivningen ret til at anmode om indsigt, berigtigelse og/eller sletning af personoplysninger.
 • Samtykke til at behandle personoplysninger kan på ethvert tidspunkt
  trækkes tilbage. En tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovlig-
  heden af Fotograf Michael Løgtholts behandling af personoplysningerne forinden tilbagetrækningen
 • Du skal dog være opmærksom på, at behandlingen i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger lovgivningen eller er nødvendig for, at du kan være kunde hos Fotograf Michael Løgtholt og at jeg kan betjene dig.
 • Klager over behandling af personoplysninger sker til Datatilsynet
  • Borgergade 28, 5., 1300 København K
  • Telefon 33 19 32 00
  • Mail dt@datatilsynet.dk

11 – Viderebehandling af personoplysninger til andet formål

 • Fotograf Michael Løgtholt forbeholder sig retten til at videredistribuere gruppe- og portrætbilleder til institutionens interne formål

Opdateret og gældende fra den 17. august 2021